Darmowa dostawa od 100,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Gwarancja

WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI: 
Gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi tzn. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.). Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni (w przypadku niedostępności części zamiennych sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania i możliwym opóźnieniu terminu naprawy), licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia. Jeżeli w okresie trwania gwarancji zostaną wykonane 4 naprawy o tym samym charakterze i zostanie stwierdzona bezskuteczność kolejnej naprawy, sprzedawca jest zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. Dla osób fizycznych, gwarancja producenta/dystrybutora obejmuje okres 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru (lub inny sprecyzowany w treści opisu przedmiotu), dla baterii 6 miesięcy. 
Reklamowane urządzenie winno być: dostarczone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową. Koszty transportu reklamowanego urządzenia pokrywa kupujący.
 
ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI: 
Odmowa przyjęcia do reklamacji może nastąpić w przypadku: 
1. Stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
2. Dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej, 
3. Stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu, 
4. Wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: brak dowodu zakupu, 
5. Stwierdzenia uszkodzenia, które wynikło z niewłaściwej eksploatacji urządzenia. 
 
GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY: 
1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, linki napędowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy, itp.). 
2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia. 
3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą. 
4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika, elementów przekładni mechanicznej lub innych elementów urządzenia, 
5. Uszkodzenia związane z brakiem czynności konserwacyjnych.
 
UWAGA: 
Informujemy, że zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – (Dz. U. z 2014r., poz 121), dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi.
pixel